Bc. Zuzana Šimková

Diplomová práce

Komunikační strategie portálu cestujlevne.com

The Communication Strategy of the Website cestujlevne.com
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh nové komunikační strategie portálu cestujlevne.com. Návrhu předchází teorie dané problematiky, kterou tvoří důležitá témata z oblasti spojené s cestovním ruchem, cílovými skupinami, analýzou konkurence, komunikační strategií a digitálním marketingem. Na základě rešerše literatury je stanovena metodika a výzkum práce, který rozebírá zvolenou metodu volby konkurence …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on a draft of the new communication strategy for cestujlevne.com portal. The draft is preceded by the theory of the given issue, which are important topics from the field related to tourism, target groups, competition analysis, communication strategies and digital marketing. Based on a literature research, a methodology of research is defined. It analyses the chosen method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimková, Zuzana. Komunikační strategie portálu cestujlevne.com. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe