Theses 

Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se specifickými poruchami učení – Mgr. Barbora Kašlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Barbora Kašlíková

Diplomová práce

Role školního speciálního pedagoga při intervenci žáků se specifickými poruchami učení

Role of school special needs educator at the intervention of pupils with specific learning disabilities

Anotace: Problematika specifických poruch učení se stále více rozšiřuje, žáků s těmito poruchami přibývá. V současné době snad nenajdeme jedinou základní školu, na které by se takoví žáci nevzdělávali. Avšak aby bylo vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení úspěšné, musí se na základních školách vytvořit takové podmínky, které budou odpovídat jejich možnostem a potřebám. Jednou z takovýchto podmínek pro úspěšné vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení je zřízení funkce školního speciálního pedagoga. Školní speciální pedagog je důležitou součástí procesu vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení.

Abstract: The issue of specific learning disabilities is still amplifying, it means the amount of pupils who are facing this disorder is increasing. Currently we can't find any grammar school where these pupils are not attending. We have to establish such a requirements at grammar school which will fit to their needs and possibilities for more successful education of specific learning disabilities students. One of the requirement for more successful education leads to start up (establish) of The School special needs educator role. The School special needs educator is a key part of the SLD student education process.

Klíčová slova: specifické poruchy učení, školní speciální pedagog, vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:38, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz