Chuzhuang He

Bachelor's thesis

Financial Situation Assessment of the Tianjin Airlines Company

Financial Situation Assessment of the Tianjin Airlines Company
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the financial performance of Tianjin Airlines Co., Ltd. (will also be referred as ‘Tianjin Airlines’ or ‘the company’), by applying selected methods over the period 2012-2016. This thesis will be divided into 5 parts, including Introduction, Financial Analysis methods, description of the Tianjin Airlines, which will be including the introduction of the …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the financial performance of Tianjin Airlines Co., Ltd. (will also be referred as ‘Tianjin Airlines’ or ‘the company’), by applying selected methods over the period 2012-2016. This thesis will be divided into 5 parts, including Introduction, Financial Analysis methods, description of the Tianjin Airlines, which will be including the introduction of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2018
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava