Zuzana Růžičková

Diplomová práce

Vliv fondů EU na rozvoj municipalit a venkovských oblastí se zaměřením na DSO Pečecký region.

The impact of EU developmental funds of municipalities or associations of municipalities Pečecký region
Anotace:
Záměrem diplomové práce je zhodnocení vlivu EU fondů na rozvoj obcí v Dobrovolném svazku obcí Pečecký region. Práce je rozdělena na část teoretickou, která v obecné rovině představuje postavení obce, jednotlivé aktéry obecního rozvoje, rozpočet obce i problematiku dluhové služby. Praktická část analyzuje vliv ukončených projektů financovaných z EU fondů na rozvoj obcí zkoumaného mikroregionu. Do analýzy …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the impact of EU developmental funds of municipalities or associations of municipalities Pečecký region. The thesis is divided into a theoretical part, which generally represents the position of the municipality, individual actor's municipal development, municipal budget complications and debt service. The practical part analyzes the impact of completed projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Jitka Peková
  • Oponent: Jaroslav Pilný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36021