Gabriela PAVLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Bariérová ošetřovatelská péče nejen z pohledu všeobecné sestry

Barrier nursing care not only from a nurse perspectives
Anotace:
Nozokomiální nákazy jsou příčinou mnoha komplikací nejen pro pacienta, ale i pro zdravotnická zařízení. Všeobecné sestry správným dodržováním zásad bariérové ošetřovatelské péče mohou jejich výskyt významně ovlivnit. Proto hlavním úkolem bakalářské práce bylo zjistit úroveň teoretických znalostí studentů a všeobecných sester o bariérové ošetřovatelské péči a nozokomiálních nákazách formou průzkumného …více
Abstract:
Nosocomial infections are the cause of many complications not only the patient but also for the health care provider. Nurses can significantly influence its incidence by implementing barrier nursing care principles. Therefore in this bachelor thesis, I explored the level of theoretical knowledge of nurses and students about barrier nursingcare and nosocomial infections. One part of this research was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLÍKOVÁ, Gabriela. Bariérová ošetřovatelská péče nejen z pohledu všeobecné sestry. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií