Theses 

Analýza efektivity 'UEFA Financial Fair Play' konceptu regulace finanční situace evropských fotbalových klubů – Lenka KOŽNÁRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Lenka KOŽNÁRKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza efektivity 'UEFA Financial Fair Play' konceptu regulace finanční situace evropských fotbalových klubů

Analysis of the Effectiveness Concerning 'the UEFA Financial Fair Play' Concept Regarding the Regulation of the Financial Situation of European Football Clubs

Abstract: V této bakalářské práci je představen 'UEFA Financial Fair Play' koncept a je provedena analýza jeho prozatímní efektivity týkající se regulace finanční situace evropských fotbalových klubů. Jsou odhaleny finanční problémy prostředí fotbalových klubů a stejně tak je popsána celková ekonomická situace v Evropě postižené krizí. V souvislosti s FFP konceptem je zmíněn Evropský Fiskální pakt. K evaluaci efektivity prostřednictvím hodnocení schopnosti klubů přizpůsobit se FFP kritériím během tříletého přípravného období, je použita sekundární analýza a komparace dat. Jsou navržena opatření určená managementům klubů pro dosažení lepších hospodářských výsledků a plnění pravidel FFP. Na závěr je zdůrazněn jejich význam pro budoucnost fotbalu.

Abstract: In this bachelor's thesis 'the UEFA Financial Fair Play' concept is introduced and its provisional efficiency concerning the regulation of the financial situation of European football clubs is analysed. The financial problems in club football environment are disclosed as well as the overall economic situation in Europe affected by the crisis is described. In connection with the FFP concept, the European Fiscal Compact is mentioned. For the evaluation of the efficiency via the assessment of clubs' capability to adjust to the FFP criteria during three-year preparatory period, secondary analysis and data comparison are used. The measures designed for the club managements in order to achieve better break-even results and abide by the FFP rules are suggested. In conclusion, their significance for the future of football is emphasized.

Keywords: analýza, evropské fotbalové kluby, finanční situace, krize, regulace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2013
  • Accessible from:: 4. 7. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Vladimír Hobza, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 7. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOŽNÁRKOVÁ, Lenka. Analýza efektivity 'UEFA Financial Fair Play' konceptu regulace finanční situace evropských fotbalových klubů. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 22:39, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz