Bc. Marie DOLEŽÁLKOVÁ

Master's thesis

Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu

Interspecific transfer of mitochondrial DNA via non-Mendelian hybrids: a case in western Palearctic water frogs
Abstract:
Genetické studie založené na sekvenaci genomu mitochondriální DNA (mtDNA) poskytují základní údaje o fylogenezi a geografickém rozšíření druhů, navíc jsou vhodné pro studium příbuznosti mezi organismy a mohou odhalit hybridizaci mezi druhy či genovou introgresi. Introgrese (zde mezidruhový přenos mtDNA) se nejčastěji vyskytuje u syntopicky žijících druhů, kteří spolu hybridizující a mají plodné potomstvo …more
Abstract:
Genetic studies focused on sequencing of mitochondrial DNA (mtDNA) genomes give us the basic informations about a phylogenesis and geographical distribution of species. Moreover, the marker is suitable for studies on genetic relationships between organisms and allows detect a hybridization and introgression. Introgression (here interspecies transfer of mtDNA) occurs often in syntopically hybridizing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2010
Accessible from:: 2. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2010
  • Supervisor: Doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEŽÁLKOVÁ, Marie. Mezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktu. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology