Bc. Tereza Šmídová

Master's thesis

Místo J. M. Trosky v kontextu české science fiction pro děti a mládež

The Place of J. M. Troska in the Context of Czech Science Fiction for Children and Youth
Abstract:
Tato práce se zabývá dílem J. M. Trosky, autora dobrodružných románů s prvky science fiction ze 30. a 40. let 20. století. Vychází přitom z teoretického vymezení fantastické a triviální literatury. Práce dále analyzuje spisovatelovu tvorbu z pohledu kompozice, syžetu, fabule, děje, motivů, časoprostoru a postav. Na základě provedené analýzy zařazuje Troskovo dílo do kontextu české dětské literatury …more
Abstract:
This thesis deals with the work of J. M. Troska, author of adventure novels with elements of science fiction from the 1930s and 1940s. It is based on the theoretical definition of the fantastic and trivial literature. The thesis analyzes the writer's work from the perspective of composition, plot, story, action, motives, space-time and characters. Based on the analysis conducted, Troska's work is classified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2014
  • Supervisor: Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta