Ing. Nikola Zalková

Diplomová práce

Efektivní navigace na webových stránkách za použití oční kamery

Efficient Navigation on Websites Using an Eye-Camera
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na dvě poměrně nové metody, které se zabývají vnímáním jednotlivce, a to na eye-tracking, neboli sledování očí pomocí oční kamery a na neuromarketing, který popisuje lidské vnímání hlavně při rozhodování. Teoretická část se také zabývá webovými stránkami a efektivitou webových stránek, která je v současné době pro webové stránky velice důležitou. V závěru diplomové práce …více
Abstract:
The thesis is focused on two relatively now method of dealing with the perception of the individual, on the eye-tracking, or tracking the eye using eye camera and on neuromarketing, which describes human perception especially when they are making a decision. The theoretical part deals with web pages and the efficiency of the web pages that is currently very important for a web page. At the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní