Jaroslava SZLAUEROVÁ

Bachelor's thesis

Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce

Education of persons with mental disabilities in the labor market
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce. -Cílem jednotlivých kapitol teoretické části této práce je vymezit teoretická obecná východiska tématu práce, rozlišit stupně mentální retardace, představit možnosti vzdělávání osob s mentální retardací, nastínit problémové aspekty mezi teorií a praxí při edukaci osob s mentální retardací pro trh práce …more
Abstract:
Subject of this works is Education of persons with mental disabilities in the labor market. - Goal of individual chapters of theoretical part is to define theoretical basis for subject of this work, define classification of mental retardation, present posibilities of education of persons with mental retardation, outline problematic aspects between theory and practice with regards to education of persons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2016
Accessible from:: 8. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Hana Vavříková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZLAUEROVÁ, Jaroslava. Edukace osob s mentálním postižením pro uplatnění na trhu práce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta