Bc. Richard Berger, DiS.

Bachelor's thesis

Znalosti nelékařského zdravotnického personálu v monitoraci dýchání v intenzivní péči

Paramedical staff knowledge of monitoring respiration in intensive care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou monitorace dýchání v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Konkrétně se v ní zaměřujeme na teoretické znalosti. V teoretické části je shrnutí poznatků, kde je čerpáno z dostupné literatury, jsou zde objasněny základní pojmy týkající se daného tématu, ale také jsou zde specifikovány vyhlášky a zákony týkající se všeobecných …more
Abstract:
The bachelor thesis is mainly focused on the issue of respiratory monitoring in intensive care from the point of view of general nurses and medical rescuers, specifically on theoretical knowledge. In the theoretical part there is a summary of the lessons from the available literature, there are clarified the basic concepts related to the topic, but there are also specified decrees and laws concerning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2017
  • Supervisor: PhDr. Jana Toufarová
  • Reader: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta