Veronika ŠIMKOVÁ

Bachelor's thesis

Naplňování komunitního plánu města Bohumín

Implementation of the Community plan the town of Bohumín
Abstract:
Tématem bakalářské práce je naplňování komunitního plánu sociálních služeb města Bohumín na období let 2011 - 2014. Oblast plánování sociálních služeb je nejen aktuální, ale také velmi potřebná vzhledem k rostoucímu počtu jejich uživatelů, diferenciaci možných poskytovatelů a naléhavosti jejich řešení ze strany zadavatelů. Teoretická část se zaměřuje na objasnění základních pojmů komunitního plánování …more
Abstract:
The theme of the Bachelor´s thesis is fulfiling the community care plan of the City Bohumín social services for the period 2011 - 2014. The sphere of planning social service care is not only current but also very needed considering a rising amount of social service users, differentiation of possible providers and also its urgent arrangement demanded from contracting authoriries. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMKOVÁ, Veronika. Naplňování komunitního plánu města Bohumín. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií