Veronika ŠIMKOVÁ

Bachelor's thesis

Naplňování komunitního plánu města Bohumín

Implementation of the Community plan the town of Bohumín
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je naplňování komunitního plánu sociálních služeb města Bohumín na období let 2011 - 2014. Oblast plánování sociálních služeb je nejen aktuální, ale také velmi potřebná vzhledem k rostoucímu počtu jejich uživatelů, diferenciaci možných poskytovatelů a naléhavosti jejich řešení ze strany zadavatelů. Teoretická část se zaměřuje na objasnění základních pojmů komunitního plánování …viac
Abstract:
The theme of the Bachelor´s thesis is fulfiling the community care plan of the City Bohumín social services for the period 2011 - 2014. The sphere of planning social service care is not only current but also very needed considering a rising amount of social service users, differentiation of possible providers and also its urgent arrangement demanded from contracting authoriries. The theoretical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMKOVÁ, Veronika. Naplňování komunitního plánu města Bohumín. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií