Bc. Lucie Kabeláčová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv a jeho činnost v oblasti vězeňství

The Ombudsmans activities in Field of Prison Service
Anotace:
Má bakalářská práce pojednává o veřejném ochránci práv. V první části se nejprve zabývám institucí ombudsmana obecně, jeho historií, pravomoci, působnost a jeho vztahem k moci výkonné, zákonodárné a soudní. Ve druhé části jsem zaměřila svoji pozornost na zákon o veřejném ochránci práv a právo na dobrou správu. V předposlední kapitole provádím komparaci institutu ombudsmana v České republice a na Slovensku …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the role of the public defender of rights. The first part outlines the institution of the Ombudsman in general, its history, authorities, sphere of activity as well as the relationship with the executive, legislative and judicial powers. The second part is focused on the Ombudsman Act and the right to good administrative services. The penultimate chapter compares the institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa