Bc. Ladislav Daněk

Bachelor's thesis

Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci

Communication Practice in a Child with Autism Diagnosis Combined with Deafness after the Cochlear Implanation
Abstract:
Název bakalářské práce: Nácvik komunikace u dítěte s diagnózou autismus v kombinaci s totální hluchotou po kochleární implantaci Jméno a příjmení: Ladislav Daněk Katedra: Speciální pedagogiky Obor a typ studia: Speciální pedagogika, kombinované studium Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová Ph.D. Počet stran: 53 Počet příloh: 11 Počet titulů použité literatury: 28 Počet pramenů: 9 Rok …more
Abstract:
Annotation The title of the thesis: The practice of communication with a child with autistic behaviour, deafness and cochlear implant First name and surname: Ladislav Daněk Department: Specialized pedagogy Branch of study and type: Specialized pedagogy, external studies The thesis supervisor: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová Ph.D. The number of pages: 53 The number of enclosures: 11 The number of titles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta