Nikola KUKLOVÁ

Bachelor's thesis

The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.

The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.
Abstract:
The goal of the Bachelor´s Thesis is translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and glossary. Provide clear and intelligible translation. Also there are including the characteristic of translation techniques and procedures, which were applied on selected texts afterwards.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je překlad vybraných textů zaměřených na elektronickou komunikaci. Jsou doplněné komentářem a glosářem. Nechybí ani charakteristika překladatelských technik a procedur, které byly následně aplikovány na vybrané texty.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ivan Matta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUKLOVÁ, Nikola. The translation of selected texts related to electronic communication with a commentary and a glossary.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business