Jiří Dvořák

Diplomová práce

Kultura organizace jako prostor pro zlepšení loajality zainteresovaných stran k organizaci

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kultury organizace. Jejím cílem je vyvození podnětů pro úpravu firemní kultury konkrétní organizace vyvozené z kvantitativního dotazníkového šetření. Tento cíl je podpořen průzkumem stávající kultury v organizaci, přičemž zkoumaným subjektem není výrobní podnik, nýbrž vzdělávací instituce poskytující postgraduální studium, tedy univerzitu.Teoretická východiska …více
Abstract:
The thesis focuses on the subject of the culture of the organisation. The main interest is the investigation of current culture defaulted in the organisation, which has a specific subject of the activity which is not a production of goods, but providing the postgradual education. The theoretical part focuses on the understanding of the poem of culture, especially the culture of the organisation, it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/zyjz6v/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku