Bc. Martina Velebová

Bakalářská práce

Integrace/Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy

Integration / inclusion of children with special educational needs in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace/inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy. V teoretické části popisuji, co jsou to speciální vzdělávací potřeby, přístupy k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuji se zde problematice mentálního postižení, ADHD, integraci a podmínkám integrativního vzdělávání, možnostem předškolního vzdělávání a charakteristice …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the integration / inclusion of children with special educational needs in kindergarten. In the theoretical part, what are the special educational needs, attitudes towards children with special educational needs. This part deals with the issue of mental disability, ADHD, integration and conditions of integrative education, pre-school education and the characteristics of preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta