Bc. Barbora Košábková

Diplomová práce

Genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci

Gender stereotypes across the company's structure in the chosen organization
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci“ se zaměřuje na problematiku genderových stereotypů v organizační struktuře vybraného podniku. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která je stanovena následovně: „Jak se projevují genderové stereotypy napříč firemní strukturou ve vybrané organizaci?“. Tato práce primárně odhaluje projevy …více
Abstract:
This diploma thesis called „Gender stereotypes across the company´s structure in the chosen organization“ focuses on the issue of the gender stereotypes in organizational structure of the chosen company. The aim of this thesis is to answer the main research question: „How do gender stereotypes show across the company´s structure in the chosen organization?“. This thesis mainly reveals the manifestations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií