Bc. Petra Doležalová, DiS.

Diplomová práce

Stárnutí obyvatelstva - rizikový faktor růstu veřejných výdajů

Aging Population - a Risk Factor for Increases in Public Speding
Anotace:
Diplomová práce pojednává a vlivu stárnutí obyvatelstva na růst vybraných veřejných výdajů (starobní důchody, zdravotní péče, sociální péče). Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů z oblasti veřejných výdajů, sociálního zabezpečení a demografie. Praktická část se zabývá skutečným demografickým vývojem obyvatelstva od roku 1990 do roku 2010 a prognózou do roku 2065. Další kapitoly se …více
Abstract:
The thesis deals with impact of aging on the selected public expenditure (pensions, health care, social welfare). The theoretical part is about explanation of basic concept of public expenditure, social insurance and demography. The practical part is about real demographics since 1990 to 2010 and prognosis up to 2065. Next charter are about calculation of public expenditure up to 2065 based on past …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance