Bc. Petra Doležalová, DiS.

Master's thesis

Stárnutí obyvatelstva - rizikový faktor růstu veřejných výdajů

Aging Population - a Risk Factor for Increases in Public Speding
Abstract:
Diplomová práce pojednává a vlivu stárnutí obyvatelstva na růst vybraných veřejných výdajů (starobní důchody, zdravotní péče, sociální péče). Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů z oblasti veřejných výdajů, sociálního zabezpečení a demografie. Praktická část se zabývá skutečným demografickým vývojem obyvatelstva od roku 1990 do roku 2010 a prognózou do roku 2065. Další kapitoly se …more
Abstract:
The thesis deals with impact of aging on the selected public expenditure (pensions, health care, social welfare). The theoretical part is about explanation of basic concept of public expenditure, social insurance and demography. The practical part is about real demographics since 1990 to 2010 and prognosis up to 2065. Next charter are about calculation of public expenditure up to 2065 based on past …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 10. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Maaytová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS