Bc. et Bc. Eliška Vondráčková

Diplomová práce

Příčiny a prevence týrání dětí v České republice

Causes and Prevention of Children Maltreatment in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce „Příčiny a prevence týrání dětí v České republice“ pojednává o pravděpodobných příčinách týrání dětí rodiči v našem státě, jakožto i o možné nebo fungující prevenci tohoto fenoménu v našem státě. Práce přitom srovnává fungující způsoby prevence u nás i ve světě s cílem poukázat na možnosti inspirace od jiných států. Především je však tato práce hloubkovou sondou do výchovného stylu …více
Abstract:
Diploma thesis „Causes and Prevention of Children Maltreatment in the Czech Republic“ is dealing with probable causes of children maltreatment by parents in our country, as well as with possible or functioning prevention of this phenomenon in our country. The thesis is also comparing functioning methods of prevention in our country and abroad with the aim of pointing out possibilities of inspiration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta