Karel Kameník

Bakalářská práce

Způsoby odborné přípravy RTG operátorů bezpečnostních složek státní a veřejné infrastruktury

Types of professional training of X-ray operators of the security services of governmental and social infrastructure
Anotace:
Tato práce popisuje konkrétní druhy RTG přístrojů a jejich využití v bezpečnosti státní a veřejné infrastruktury. Porovnává a vyhodnocuje úroveň a způsoby odborné přípravy RTG operátorů na základě dotazníkového šetření provedeného u vybraných subjektů. Specifikuje rozdíly v úrovni přípravy odborného personálu s ohledem na nutnost eliminace bezpečnostních rizik současnosti a poukazuje na vysokou úroveň …více
Abstract:
The thesis describes specific types of X-ray equipment and their use in security of governmental and social institutions. It compares and evaluates the level and methods of training of x-ray operators on the basis of a questionnaire survey conducted by selected entities. Specifies the differences in the level of training of professional staff with regard to the need to eliminate the security risks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Hanák
  • Oponent: Mgr. Jitka Johanidesová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS