Mgr. Petra Lendělová

Diplomová práce

Sběr a určování hálek (cecidií) a tvorba výukového programu o této problematice

Collection and identification of galls and educational programme concerning this theme
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zejména výzkumem hálek na zvoleném území. V teoretické části je popsána zkoumaná lokalita a dále je zde uvedena charakteristika regionu Orlické hory a Podorlicko z hlediska přírodních poměrů. Poté se věnuji významu a rozdělení hálek a životními cykly hlavních zástupců hálkotvorců. Teoretickou část ukončuji osobností a dílem Eduarda Baudyše, jenž se tematikou hálek také zabýval …více
Abstract:
This thesis deals with the research of galls and their inflictors in the gathering area. The gathering area and natural conditions of the regions Orlické hory a Podorlicko are specified in the theoretical part of the thesis. Next chapter concludes meaning, importance and division of galls and their inflictors into the groups and their different life cycles. There is also part dedicated to Eduard Baudyš …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství biologie pro základní školy