Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Ošetřovatelský proces u pacienta v terminálním stádiu onemocnění
 (Markéta Fetrová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/rmgzm/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Bariéry v komunikaci mezi sestrou a dětským pacientem v terminálním stadiu onemocnění
 (Simona IMRAMOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bi0jrw// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Práce na příbuzné téma

Etické aspekty rozhodování o resuscitaci pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči
 (Lukáš UHER)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qqq5i6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Etické a právní aspekty resuscitace pacientů v terminální fázi onemocnění v přednemocniční péči
 (Petr Hofírek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//48n8qr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta s onkologickým onemocněním v terminálním stadiu
 (Nikola KAFKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//alplpx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Možnosti sociální práce s rodinou dítěte v terminálním stádiu onemocnění
 (Klára LOŠŤÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i5il1h// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Specifika sociální práce s klienty v terminálním stádiu onemocnění v hospicové péči
 (Barbora Zohornová)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6198 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Farmakoekonomické aspekty léčby nejčastějších symptomů u nemocných v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 (Petra Frýbová)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lx0w8r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Práce na příbuzné téma

Léčebně rehabilitační postup u pacienta v terminálním stadiu srdečního selhání
 (Viktor Jochman)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xec7o/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Alternativní metody zvládání nádorové a chronické bolesti
 (Michaela Mlčáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9b3d7s// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)