Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti termického zpracování komunálního odpadu
 (Jana Spáčilová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117238 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Energetické využití komunálního odpadu
 (Jan Šmíd)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c3bmeh// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec
 (Kateřina VANÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f70pu7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu
 (Lucie Brabcová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92208 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologických a ekonomických aspektů spalování a skládkování komunálního odpadu
 (František ŠLAPÁK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//15k4i4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu
 (Igor Laštůvka)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//00952t// | Technologie odpadů / | Práce na příbuzné téma

Přímé stanovení kovů v popílku ze spalování odpadu metodou AAS
 (Kristýna Plánková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110897 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic
 (Benjamin Jeremiah Vail)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hguob/ | Sociologie / Humanitní environmentalistika | Práce na příbuzné téma

Správa poplatku za komunální odpad
 (Veronika Vondrová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6tgr/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma