Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adsorpce z vodneho prostredi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Adsorpce chromu s oxidačním číslem VI z vodného prostředí na nemodifikovaný bentonit
 (Lenka Lenková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108046 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Modifikace organokovových sítí (MOFs) pro adsorpci iontů těžkých kovů z vodného prostředí.
 (Jana NOVOTNÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zf7ufy// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry
 (Alena Lašutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98032 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí
 (Ondřej HALUSKA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//28c0ui// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Vzorkování polárních polutantů z vodného prostředí
 (Václav Procházka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmefj/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Studium možností využití uhlíkatých produktů spalování paliv pro záchyt polutantů z vodného prostředí
 (Lucie Ruppenthalová)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112235 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Studium možnosti využití chemicky modifikovaného choroše k odstranění niklu z vodného prostředí
 (Tereza Lichá)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115738 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití pomerančové kůry k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí: kinetika, termodynamika, izotermy
 (Veronika Pilátová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103466 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití mikro a submikro porézních struktur z biodegradabilních materiálů pro adsorpci fenolických látek
 (Daniela Koudelníčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n732lv// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odstranění léčiv z vodných roztoků s využitím modifikovaných jílových minerálů
 (Klára Výšková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//lqk885// | Chemické a environmentální inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)