Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

medulloblastoma

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu
 (Matej Hropko)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sszb0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace nově derivovaných meduloblastomových linií se zřetelem k možnostem indukované diferenciace
 (Lenka Filipová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksnpb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Radioterapie kraniospinální osy u meduloblastomu
 (Kateřina Zachová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lffvq/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam
 (Karel Zitterbart)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xyesh/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Imunodetekce proteinu p73 u meduloblastomu a změny indukované působením diferenciačního činidla kyseliny retinové
 (Lucia Dobrucká)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ds4ep/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Intracelulární distribuce N-terminálních izoforem proteinu p73 v buňkách meduloblastomu
 (Marta Nekulová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx6wg/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Tick-borne encephalitis virus inhibits rRNA synthesis and host protein production in human cells of neural origin
 (Martin SELINGER)

2019, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w3miv4// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Nové možnosti kombinované terapie na modelu solidních nádorů dětského věku
 (Silvia Paukovčeková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aclaa/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Nízkomolekulární inhibitory signálních drah a možnosti jejich využití v kombinované terapii solidních nádorů dětského věku
 (Mária Krchniaková)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nuj38/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Využití globálních metylačních profilů a komplexní analýzy fúzních genů pro terapeutické plánování v dětské onkologii
 (Růžena Glogarová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8zkj/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma