Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nostalgie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Proč kupujeme Kofolu a Míšu? Princip nostalgie v českých reklamních kampaních.
 (Markéta Zvolská)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ib271/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Identita a nostalgie v románové tvorbě současných chorvatských autorek
 (Iveta Drápelová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/maa2g/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Westernová nostalgie – neoformalistická analýza filmu Opravdová kuráž
 (Jiří Jagoš)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zei53/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Nostalgie po SSSR jako kulturní fenomén
 (Kateřina ŠNAJDROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y8dn4o// | Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Nostalgie
 (Miroslava RIEDLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1jejp2// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Marketingový plán pro restauraci Nostalgie
 (Veronika Matějková)

2018, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ekt7zh/ | Řízení a ekonomika průmyslového podniku / | Práce na příbuzné téma

Obrazy melancholie a nostalgie. K dílu Jakuba Schikanedera
 (Michaela Vodáková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dswpu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Seriál Vyprávěj a projevy normalizační nostalgie v programovém schématu českých televizních stanic
 (Ilona Dobrovolná)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/owolk/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

Nostalgie - inspirace oděvním designem osmdesátých let
 (Tereza LHOTSKÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76h7dp// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design oděvů | Práce na příbuzné téma

Remediace faxu: od přenosu obrazu k médiu umělecké tvorby
 (Kateřina Vlková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/faf5h/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma