Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regionálna politika EÚ

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 - 2013 v České republice
 (Dana Mračková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/5555/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 a jeho financovanie
 (Tomáš Bukor)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qfqtv/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Vyhodnocení zkušeností s přípravami dospělých žadatelů o křest v Pardubicích v letech 2007-2017
 (Daniel Zýskal)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12057 | Specializace v pedagogice / Náboženská výchova | Theses on a related topic

Analýza nákladov vo vybranom podniku za obdobie rokov 2007-2011
 (Lucia Sakalová)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fftpx/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Posouzení finančního zdraví společnosti Zlínské stavby, a. s. v letech 2007-2009
 (Jana ŽALKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0cwf2i// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Zhodnocení regionálních disparit a regionální politiky EU v Polsku
 (Radek Folwarczný)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135743 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)