Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Theses on a related topic

Vybraná spektrofotometrická měření
 (Jan Maňák)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78602 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Orientační měření barev v potravinářství
 (Klára Kubíčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3xmms7// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Theses on a related topic

Trendové metody hodnocení pracovních výkonů zaměstnanců podniku
 (Nikola Krotká)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c4ctm/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Metody hodnocení patní ostruhy u historických populací
 (Kateřina Vaňatková)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9rai/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Neletální palné zbraně a metody hodnocení jejich ranivého potenciálu
 (Tereza Škurková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lmbky/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku
 (Martina Halvová)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/xsrca/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Metody hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
 (Martin Šmeral)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nr7cf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)