Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

manažerské účetnictví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Management kvality v MSP
 (Radim Krkoška)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qk4or/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Náklady spojené se zavedením eura v podniku DMC management consulting s.r.o.
 (Dominik Tejnor)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q8st5/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Management kvality v malém a středním podniku
 (Monika Procházková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ieycc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Management Accounting Information Usage in the Product Oriented Management
 (Lucie Pýchová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54989 | Finance and Accounting for Common Europe / | Theses on a related topic

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje
 (Laura Beinhauerová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n44zi/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje
 (Vendula Vodehnalová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk7dr/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje
 (Eliška Kopecká)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eclyf/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Proces výpočtu krycího příspěvku ve vybraném průmyslovém podniku
 (Petr Škarecký)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109069 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Kalkulace variabilních nákladů (aplikace teorie krycích příspěvků)
 (Tomáš Bryška)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhdga/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)