Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

recyklační technologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Recyklace nekovových odpadů
 (Eva Křepelková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87019 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Recyklace nekovových odpadů
 (Barbora Beníčková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86841 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Marketingová analýza uvedení nového ekologicky šetrného výrobku na trh vyrobeného ze sběrového papíru.
 (Jana Melecká)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//vlazl9// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Efektivnost recyklace odpadu
 (Martina Mlčochová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldwyc/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Projekt zvýšení výkonnosti recyklace a zpracování stavebních a dřevěných odpadů ve společnosti x - y, s.r.o.
 (Miroslav MACKO)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b5f236// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Utilization of compatibilization and stabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste
 (Sharbel Eduardo Luzuriaga)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy90y/ | Chemie / Chemie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Způsoby maximálního energetického využítí a recyklace odpadů z čištění městských odpadních vod
 (Jiří Machovec)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//vlkja0// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic