Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Riadenie vzťahov so zákazníkmi vo vybranej banke
 (Tomáš Michálek)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j2v1y/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie vzťahov so zákazníkom – súčasť marketingu vo vybranej inštitúci
 (Lívia Tomášková)

2015, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/e8vkf/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi
 (Martin Schwantzer)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j57nc/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Vybrané aspekty bankového marketingu v podmienkach SR - Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 (Dominika Galliková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/c9ard/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) vo finančnej inštitúcií
 (Štefan Giertl)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t9e0v/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Moderné riadenie vzťahov so zákazníkom ako cesta prosperity spoločnosti
 (Marianna Morvaiová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t1z4x/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie vzťahov so zákazníkom vo finančnej spoločnosti
 (Miloš Gramblička)

2006, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/su5t0/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi nebankových subjektov v podmienkach SR
 (Beata Šarkanová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vdlss/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Využívanie vybraných nástrojov marketingového mixu na vytváranie a riadenie vzťahov s klientmi vo vybranej bankovej inštitúcii
 (Lenka Chrenková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/u5mc4/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Návrh inovatívnych postupov v riadení vzťahov so zákazníkmi
 (Zuzana Lauermannová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kj0uz/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)