Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

důlní plyn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Návrh kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem pro hotelový areál
 (Adam Raszyk)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93687 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Hodnocení provozu kogeneračních jednotek spalujících bioplyn
 (Tomáš Friedrich)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118948 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou spalující směsný plyn
 (Lukáš Ott)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81247 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh kogenerační jednotky s plynovou mikroturbínou
 (Daniel Husár)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88105 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Výroba elektrické energie a tepla z důlního plynu v kogeneračních jednotkách
 (Pavel Kamas)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87121 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Projekt výroby bioplynu z odpadů zemědělské farmy a využití v kogeneračních jednotkách.
 (Lukáš Telička)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71579 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Bioplyn a jeho využití v kogeneraci
 (Jiří Janša)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78788 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
 (Petr Hýbl)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81476 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Studie zásobování rodinného domku elektrickou energií a teplem prostřednictvím kogenerace se Stirlingovým motorem.
 (Jakub Smička)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88322 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Theses on a related topic

Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC
 (Jiří Koníček)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99851 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)