Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Optimalizace organizační struktury podniku
 (Lenka Flašíková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhghc/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury
 (Jan Chládek)

2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kobma/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury podniku
 (Pavel Zimmermann)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooazp/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Struktura marketingových nástrojů využívaných v malých a středních podnicích
 (Natália Mikulová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u8trd/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Struktura marketingových nástrojů využívaných v malých a středních podnicích
 (Klára Melnyčoková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xn3y5/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Subjekty na mediálním trhu, jejich struktura, poskytované služby a perspektivy vývoje
 (Lucie Vintrová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/itc3o/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

SWOT analýza v podmínkách municipalit
 (Kateřina Hrdá)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86326 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Přínos a využitelnost metody dramaterapie pro klienty zařízení Brothers of Charity Services
 (Barbora Březíková)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13312/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Hands, Hearts, or Heads? Shared Services Centre and Commodification of Work in a Multinational Corporation
 (Petr Mezihorák)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9vzv/ | Sociologie (čtyřleté) / Sociologie | Theses on a related topic

Využití nástroje Bitbucket a platformy Amazon Web Services pro Continuous Integration, Delivery a Deployment aplikací
 (Jan Melena)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79864 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)