Theses on the same topic (having an identical keyword):

diakonie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Teoretická příprava individuálního plánu aktivizačních činností pro uživatele stacionáře Na palubě (Diakonie ČCE)
 (Michaela Hanykýřová)

2018, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/g80hc/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Proměny diakonie v Českobratrské církvi evangelické v teologické reflexi
 (Karel ŠIMR)

2018, Disertační práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7nlu70// | Teologie / | Theses on a related topic

Projekt vzdělávacích workshopů pro lidi s mentálním postižením ve věku 18 až 64 let pod vedením sociálně terapeutických dílen Slezské diakonie.
 (Jana JAROŠOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ddsknu// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Marketingová činnost neziskové organizace Diakonie CČE v chráněném pracovišti restaurace Klobouk
 (Tereza HODANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7c92tq// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Nábor a zaškolování pracovníků Slezské diakonie
 (Michaela MICHŇÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kbm3fc// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Marketingová strategie neziskové organizace Diakonie ČCE
 (Jan HRON)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tw25fj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Marketingová strategie neziskové organizace Diakonie ČCE
 (Jan HRON)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5667u8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Spolupráce speciálních pedagogů a rodičů dětí s mentálním postižením v MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5
 (Veronika Čiháková)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//kbw7ly// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Problematika společného vzdělávání žáků na druhém stupni Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie Českobratrské církve evangelické Merklín
 (Martin Kováč)

2021, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1r279r// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Diakonie Stetten – Činnost speciálně pedagogického zařízení v Německu
 (Kateřina Maxová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhqjb/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)