Theses on the same topic (having an identical keyword):

eticke principy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Etické principy při práci s umírajícími v domácí hospicové péči
 (Jana Zelená)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v76l7/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Hlavní principy etických kodexů reklamy u nás a ve světě
 (Věra Ulíková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/awv6g/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Etické principy práce speciálního pedagoga v institucionální péči
 (Iva Lhotská)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//sgznxb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Pohled úředníků a klientů MÚ Úpice na etické principy ve veřejné správě
 (Klara Rychetska)

2016, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//kc172c// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Etické principy zdravotnického pracovníka
 (Petra VOJTOVIČOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0pafdz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Etické principy řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví
 (Magdaléna Stejskalová)

2010, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého v Olomouci

http://theses.cz/id//7wx556// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Theses on a related topic

Etické principy antických her ve sportu
 (Richard CZUCZOR)

2014, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//czfeg7// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Etika filmového restaurování základní restaurátorské principy a možno sti jejich aplikace na filmové restaurování
 (Tereza Frodlová)

2012, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7523 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Audiovizuální studia | Theses on a related topic

Etické principy v práci sestry a sociálního pracovníka - shody a rozdíly
 (Alice HANKOVCOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cwv20u// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Theses on a related topic

Hodnota "kritické sociální práce" ve srovnání s jinými přístupy v sociální práci s ohledem na východiska, principy a hodnoty v této oblasti lidské praxe
 (Kristýna MÖHWALDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jeppo4// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)