Theses on the same topic (having an identical keyword):

stravovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Životní styl a vliv stravování na středoškolskou mládež
 (Milena Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krnyj/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Institucionální stravování – nemocnice
 (Nikola Rusevská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/f9ap1/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující kvalitu školního stravování ve vybrané destinaci
 (Miroslav Machek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14560/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Problematika bezlepkového stravování ve školních jídelnách
 (Anna Brábníková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/k9e47/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví | Theses on a related topic

Vliv reklamy na stravování žáků středních škol
 (Petra Přibylová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjor8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Stravování v malých regionálních nemocnicích
 (Nikola Šnajdrová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/oi7or/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Trendy a specifika ve školním stravování
 (Edita Lauberová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14800/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Rozdíly ve stravování s ohledem na charakter a funkčnost rodiny
 (Michaela Dohnalová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/vh90v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Prevence nevhodných způsobů stravování na středních školách
 (Aneta Macháčková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3xdz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Institucionální stravování – školy
 (Veronika Hradilíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/mlep9/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)