Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

handicapy na pracovnim trhu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Faktory ovlivňující (ne) úspěšnost žen s dětmi při návratu na pracovní trh po rekvalifikaci
 (Ludmila Janoušková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgeol/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Výzkum možností uplatnění uchazečů se zdravotním handicapem na trhu práce.
 (Iveta SLAVÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gy35ge// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Uplatnění lidí s psychickým onemocněním na trhu práce
 (Renata Popelková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g0fan/ | Sociologie (kombinované) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Zaměstnávání zdravotně postižených osob a přínos chráněných dílen k jejich začlenění na trh práce
 (Petra Crlová)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je833/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění zdravotně postižených na trhu práce
 (Gabriela Bendáková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovx7p/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění osob s tělesným postižením na současném trhu práce
 (Dagmar Lužná)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbr9a/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Uplatnění matek dětí se speciálními potřebami na trhu práce
 (Jana Schwarzová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkjo4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluze osob se sluchovým postižením do běžných škol a na trh práce
 (Petra Kejmarová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//qbqwda// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Sociálně-edukativní podpora handicapovaných jedinců na trhu práce
 (Markéta PODLUCKÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e89slk// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rodinná politika na lokální úrovni
 (Věra FILIPOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qmf27t// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)