Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mira podpory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Míra podpory poskytovaná klientům projektu Rychlé zabydlení a její časové ohraničení
 (Jana Miholová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krqp0/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace
 (Renata Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whn35/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

„Proces přechodu klienta s mentálním postižením do služeb s nižší mírou podpory, jeho klady a rizika“
 (Ivana Baková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13683/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory
 (Gabriela Šumšalová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13766/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Míra podpory a pomoci poskytovaná klientům domova pro seniory
 (Karolína ŠVAJDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tjluaa// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Vliv délky podpory v nezaměstnanosti na chování účastníků na trhu práce
 (Lenka Pruklová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b052v/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Vnímání míry podpory autonomie ve výchově a vzdělávání žáků základní školy
 (Tereza Bělíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6hjb6u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vliv procesu humanizace na kvalitu života lidí s mentálním postižením s nejvyšší mírou potřebné podpory
 (Barbora Kohoutová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fc8bq0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice
 (Jáchym Lukašík)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rpl7q3// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)