Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kalibracni modely

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

2D model geologického vývoje a termální historie podél seismických profilů 5/83 a 5/84
 (Petr Jirman)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hc7op/ | Geologie / | Theses on a related topic

Model subsidenční a termální historie sedimentů vrtu Slušovice-1
 (Petr Jirman)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coqut/ | Geologie / | Theses on a related topic

Model vícerozměrné kalibrace
 (Kateřina Myšková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsttj/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost a matematická statistika | Theses on a related topic

Zpětná vazba v učícím se systému - model v NetLogu
 (Michal Michna)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4595 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Symetrie Standardního modelu částic
 (Lenka DOLEŽALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tzgvqg// | Obecná fyzika a matematická fyzika / | Theses on a related topic

Dopady zavedení zvyku ve spotřebě v DSGE modelu s heterogenními domácnostmi
 (Monika Dvořáčková)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bakqf/ | Matematické a statistické metody v ekonomii / | Theses on a related topic

Míry kvality scoringových modelů
 (Eva Turečková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nazuz/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Využití spektroskopie v blízké infračervené oblasti ke sledování skladby mastných kyselin v řepce olejné
 (Tereza KŘESINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//674fsn// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Infiltrace vod v prostředí odkališť flotačních kalů u obce Chvaletice
 (Vojtěch Vinklárek)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y600t/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic