Bc. Petr Jirman

Master's thesis

2D model geologického vývoje a termální historie podél seismických profilů 5/83 a 5/84

2D model of the geological evolution and thermal history along 5/83 and 5/84 seismic lines
Abstract:
Cílem práce bylo vytvořit 2D model geologického vývoje a termální historie podél seismických profilů 5/83 a 5/84, které leží v jihovýchodní části kulmu Nízkého Jeseníku. Výsledný model byl vytvořen v programu PetroMod 2D firmy Schlumberger a je založen na starší interpretaci seismických profilů a profilu opěrného vrtu Potštát-1, ze kterého byla využita dostupná data petrofyzikální a kalibrační. Model …more
Abstract:
The aim of this study was to create a 2D model of geological development and thermal history along the seismic profiles 5/83 and 5/84 in the Culm area of Nízký Jeseník mountains. The final model was created using PetroMod 2D software of Schlumberger. The model is based on the older geological interpretation of studied seismic profiles and sedimentary profile of the deep borehole Potštát-1 from which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta