Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dynamika ekosystemu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Dynamika rybničního ekosystému z hlediska produckční ekologie
 (Marcellin RUTEGWA)

2020, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3b42i7// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Dynamika výdeje CO2 modelového mokřadního ekosystému
 (Stanislav STELLNER)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ds7svm// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Ležící kmeny Picea abies (L.) Karst v horské lesnaté krajině: délka dekompozice a role v dynamice ekosystému
 (Andrea Srubková)

2021, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//saf67a// | Krajinné inženýrství / | Theses on a related topic

Velikostní struktura makrozoobentosu štěrkonosného toku: časo-prostorová dynamika
 (Kateřina Heczková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pb7fo/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Význam stabilních izotopů uhlíku pro rozpoznání dynamiky metanogeneze v řece
 (Adam BEDNAŘÍK)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p6zd91// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie | Theses on a related topic

Riziková analýza mrtvého dřeva ve fluviálním ekosystému Moravy
 (Nicol Perečková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f2fzo/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Analýza dynamiky čisté ekosystémové výměny a hrubé primární produkce metodou eddy kovariance v lesních ekosystémech České republiky.
 (Ladislav ŠIGUT)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ftkhdv// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR
 (Lukáš Krejčí)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjo25/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Dynamika nadzemní biomasy ostřicového slatiniště
 (Ladislav HAŠEK)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//riti7c// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Dynamika rozvoje fytoplanktonu Brněnské přehrady v závislosti na podmínkách prostředí
 (Lucie Straková)

2014, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nbgtyo// | Zootechnika / Speciální zootechnika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)