Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

molekularni fylogeneze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Molekulární fylogeneze vybraných taxonů nadčeledi Sciaroidea (Diptera: Bibionomorpha), s důrazem na čeleď Keroplatidae
 (Michal MANTIČ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2qfcca// | Biologie / | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze škvorů a aplikace molekulárně-fylogenetických přístupů ve výuce na střední škole
 (Kateřina ŠEFČÍKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//cwxc2t// | Učitelství pro střední školy / Biologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze a genetická diverzita nejbližších příbuzných rodu Pisum
 (Veronika Sedláková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//teou78// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze a sekvenování topotypového materiálu amazonských cichlid
 (Jana SUCHÁ)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gpgw8g// | Biologie / | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze a genetická diverzita zástupců Ruschia Schwantes
 (Julie Sobotková)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//neaylp// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze rodu Necrophila Kirby & Spence, 1828 (Coleoptera: Staphylinidae: Silphinae)
 (Markéta Jonáková)

2024, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//5ngu2p// | Ochrana přírody / | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze a adaptace rostlin na podmínky sucha
 (Silvie Petrová)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//chq0sv// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze a genetická diverzita krytosemenných rostlin
 (Julie Sobotková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//axynwh// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze škvorů čeledi Forficulidae (Dermaptera)
 (Kateřina ŠEFČÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v3fe1v// | Biologie / Biologie - Španělský jazyk a literatura (dvouoborové) | Theses on a related topic

Molekulární fylogeneze infrařádu Bibionomorpha (Diptera), se zaměřením na čeleď Mycetophilidae
 (David KASPŘÁK)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gribg4// | Biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)