Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dispecerske pracoviste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Krizová připravenost Centrálního dispečerského pracoviště Praha,
 (Martin Janák)

, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//trdyyh// | / | Theses on a related topic

Krizová připravenost Centrálního dispečerského pracoviště Praha,
 (Martin Janák)

2016, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/paa031/ | Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / | Theses on a related topic

Regionální dispečerská pracoviště na Moravě
 (Jiří Ponížil)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z03ujh// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Koncepce jednotného operačního dispečerského pracoviště na letišti
 (Jakub Brumar)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105305 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Posouzení pracovní náročnosti Centrálního dispečerského pracoviště
 (Aleš Zeman)

2008, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//89m9kn// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Dispečerské činnosti ve firmě Ewals Cargo Care Pardubice
 (Ondřej Průša)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//thae29// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Současná technika dispečerských pracovišť a jejich budoucnoust
 (Jiří Kozák)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98095 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Srovnání vlastností dispečerských systémů zdravotnické záchranné služby krajů
 (Petr BORDOVSKÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fzzj0o// | Inženýrská informatika / Integrované systémy v budovách | Theses on a related topic