Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

edukacne-hodnotici profil

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu
 (Lucie Šťastná)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri5jd/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Využití edukačně-hodnotícího profilu žáků s poruchou autistického spektra
 (Zdislava Sklenářová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6287 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Aspekty ovlivňující osvojování dovedností u žáků s PAS
 (Ivana Hvězdová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bf1h3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra
 (Edita SIUDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ok8338// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Ucelená rehabilitace u jedinců s více vadami
 (Petr Adamus)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi46v/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Edukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě
 (Martina RYŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8joy2j// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Školní zralost dětí s vícečetným postižením.
 (Věra FLACHSOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x282ql// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic