Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni oblast

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Možnosti využití terapie tance
 (Tereza Zajíčková)

, Bakalářská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//kh354z// | 75-32-N / 01 Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv reformy veřejných financí na daňovou a sociální oblast
 (Lenka Handlová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM242 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Působnost správního řádu ve vztahu k zákonu o sociálních službách ( oblast příspěvku na péči)
 (Šárka Šlancarová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e4biy/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Barcelonský proces a EPS s důrazem na sociální a kulturní oblast zemí Maghrebu a Mashreku
 (Dita Viková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/poqil/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Využití a přínos projektové činnosti pro oblast veřejné správy
 (Anna KORTIŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k0rz2c// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Analýza obsahu reportáží z regionálních televizí se zřetelem na sociální oblast
 (Ondřej Alexandr KRONIKA)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dgqp73// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Sociální oblast kvality školního života žáků na 1. stupni ZŠ
 (Michaela JURÁŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mhzx3a// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Koncept komunitního vzdělávání jako edukační strategie žáků se sociálním znevýhodněním a oblast pro působení profese sociálního pedagoga
 (Markéta Jurčíová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b25hc/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Analýza a návrh rozhraní sociální sítě pro specifickou oblast
 (Ivana Hendrychová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uihn3/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)