Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

purifikace proteinu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Purifikace a charakterizace potenciálního adhezního proteinu z Candida albicans
 (Petra Borotová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0zao/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Exprese, purifikace a strukturní analýza proteinu viru chronické paralýzy včel
 (Alžbeta Dikunová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcr5r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Optimalizace exprese a purfikace RADX proteinu
 (Michaela Jiříčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtf6s/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Biochemická a funkční charakterizace vazebných domén RNA proteinu DIS3L2
 (Anna Hrčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgtw6/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Optimalizace purifikace lidské RNAP II z hmyzích buněk
 (Vojtěch Němec)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ln5rc/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Produkce, purifikace a charakterizace nestrukturního proteinu NS3 viru Dengue 2
 (Kristýna Vejmělková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//1hshni// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Afinitní purifikace proteinů interagujících s deriváty roscovitinu
 (Eva SZCZYRBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5x4q49// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Heterologní exprese a funkční charakterizace proteinu cryptogeinu obsahující MYC-Tag
 (Zbyšek Konvica)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkrq3/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Imunoafinitní purifikace membránových proteinů
 (Šárka Mattauchová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//a4n0go// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Tandemová afinitní purifikace jako metoda studia protein-proteinových interakcí
 (Jana Majerská)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g79xf/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)