Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

margarin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Margariny a zdravotní rizika
 (Martina Burschiková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98321 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Výroba margarinů, novinky ve výrobních technologiích
 (Gabriela HOLOMUCKÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3wkwi8// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Jsou "margaríny" zdravotním rizikem?
 (Naďa Platzerová)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwzr0/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Theses on a related topic